Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Historie & Traditioner

SKOLENS HISTORIE

I august 2020 blev Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole sammenlagt, og de to skoler hedder nu Holte Skole. Det betyder, at der er to matrikler med klasser fra 0. til 9. klasse. Afdelingerne hedder hhv. ’afd. Grünersvej’ og ’afd. Rønnebærvej’. Forældre kan læse mere om kriterier for optagelse i et skoledistrikt med to matrikler på kommunes side. 

Skolen på Grünersvejs (før Ny Holte Skole) historie går tilbage til indvielsen den 22. januar 1909. Skolen bestod da af 144 elever, fordelt på 6 klasser og havde kun 4 lærere. Skolen opførtes i tidens foretrukne stil, pavillonsystemet, med en gymnastiktilbygning flankeret af to pavilloner med klasseværelser. Det jævnt stigende elevtal nødvendiggjorde efterhånden otte tilbygninger, ligesom der opstod krav om faglokaler. 

Skolen på Rønnebærvejs (før Dronninggårdskolen) historie går tilbage til den dengang, det var Holte Gymnasium. Gymnasiet blev oprettet i 1899 af Henny Algreen Ussing. I 1914 flyttede skolen til Skolevej under navnet Holte højere Almenskole. De første studenter dimitteredes i 1934. Holte Gymnasium blev nedlagt i 1996 grundet faldende elevtal og deraf følgende dårlig økonomi. Efterfølgende blev bygningerne til folkeskolen Dronninggårdskolen, der blev oprettet med gymnasiets grundskole som udgangspunkt.

TRADITIONER

Vi har hvert år traditioner på tværs af matriklerne. Vi holder blandt andet intro-dage i starten af skoleåret, juleklippedag, Lucia, juleafslutning, fastelavn og gallafest for 8. og 9. årgang samt selvfølgelig 9. klassernes sidste skoledag med karamelkast og sommerferieafslutning.