Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Dronninggårdklasserne

Hvem er vi

Dronninggårdklasserne er placeret i egen afdeling med tilgang til resten af skolen. I Dronninggårdklasserne tilbydes en vidtgående specialundervisning til normalt begavede børn med vanskeligheder inden for det autistiske spektrum og undervisningen spænder fra 0. til 9. klasse. Vi har egne lokaler til SFO og SFK. Eleverne har de særlige rammer, en gruppeordning kan tilbyde: Små gruppekvotienter, faste arbejdsprocedurer og et lille nærmiljø med kendte voksne – lærere og pædagoger. Eleverne har dog almindelig undervisning i fagene inden for Folkeskolelovens rammer.

Værdigrundlag

Vi tager udgangspunkt i et specialpædagogisk læringsmiljø, som er kendetegnende ved:

  • et alsidigt syn på faglighed.
  • at vægte det sociale, struktur og forudsigelighed.
  • at opstille faglige og sociale læringsmål for det enkelte barn.
  • at skabe plads til forskellighed

Målet med undervisningen og specialpædagogikken i Dronninggårdklasserne er at optimere børnenes personlige ressourcer og styrke deres selvværd, så det enkelte barn kan deltage aktivt og positivt i sit eget liv.

Læringssyn

Med udgangspunkt i synlig læring har vi fokus på læringsprocessen, hvor vi opstiller tydelige mål og succeskriterier. Vores pædagogik er desuden bygget op omkring visualisering. Det vil bl.a. sige, at visuelle hjælpemidler inddrages for at understøtte strukturen og kommunikationen. Med udgangspunkt i det enkelte barns funktionsniveau vil graden af visualisering blive tilpasset barnet.

Ovenstående er blot et udpluk af vores arbejde. Vi har samlet vores arbejdsgrundlag i nedenstående dokument.

Videncenter for autisme har udviklet en vejledning til forældre med børn med en autisme, som vi har vedlagt her.

Dokumenter

Beskrivelse af Dronninggaardklasser.pdf

Shape Created with Sketch.

Vejledning for forældre_3.pdf

Shape Created with Sketch.