Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd

På Holte Skole er der oprettet elevråd i begge afdelinger. Der er i hver afdeling hhv. to elevråd. Det ene elevråd er repræsenteret med elever fra 1.-5. årgang (Rødderne og Stammen) og det andet elevråd er repræsenteret med elever fra 6. -9. årgang (Kronen). Der sidder to repræsentanter i elevrådet fra hver klasse, og der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.

Formålet med elevrådets arbejde er at varetage og styrke elevernes medindflydelse på skolen og fremme samarbejdskulturen mellem børn og voksne. Der arbejdes målrettet med udviklingen af den demokratiske forståelse i begge elevråd.

Der udpeges to elever fra Udskolingens elevråd, der sidder som repræsentanter i Skolebestyrelsen. Har dit barn mod på at være med i elevrådet, så skal hun/han tage fat i klasselæreren og høre, hvordan man kommer med i rådet.

Du kan læse mere om elevindflydelse på Skole-foraeldre.dk