Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsættes i henhold til § 42 i folkeskoleloven. Der er 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter og de valgbare forældrerepræsentant- kandidater vælges til en fireårig periode. De to elevrepræsentanter vælges for en to-årig periode. Derudover er skolelederen og souschef(er) også i bestyrelsen.

Ansvar

Skolebestyrelsens ansvar er beskrevet i Folkeskoleloven og er præciseret i Rudersdal Kommunes Styrelsesvedtægt for Skole og Familie.

Skolebestyrelsen fører i henhold til Folkeskoleloven tilsyn med alle dele af skolens virksomhed dog undtagen personale- og elevsager. Det er skolebestyrelsens arbejde at fastsætte principper og retningslinjer for skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen skal således bidrage til arbejdet med de overordnede principper, visionen og værdierne. Bestyrelsen kan også arbejde med konkrete temaer, der har betydning for eleverne og skolens daglige drift. Det kunne fx være at tage trivsel, trafik, skolemad og andre emner op til debat. Bestyrelsen kan stå for temamøder på skolen og deltage i orienteringsmøder om skolestart og andre emner.

Skolebestyrelsen har ikke indflydelse på skolens medarbejderpolitik, driften eller økonomien. Det er skolelederen, der er den øverste ansvarlige for skolens daglige drift, og har ansvaret for at styre budgettet og sikre, at det lever op til principperne for økonomistyring i Rudersdal Kommune. Skolebestyrelsen skal godkende skolens budget. Skolebestyrelsen er underlagt ovenstående principper, og den kan ikke godkende driftsunderskud, der ikke er dækning for.

skole-forældre.dk kan du læse mere om skolebestyrelsens arbejde og redskaber.