Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den første skoletid

DEN FØRSTE SKOLETID I MINI-SFO

I Rudersdal Kommune starter børnene i skole i et indkøringsforløb fra den 1. maj, som vi kalder Mini-SFO. Her lærer børnene skolen og hinanden at kende, så de er klar til skolestart i 0.klasse til august.

På Holte Skole er Mini-SFO’en et sted, hvor vores værdier udleves, og hvor børnene oplever tryghed og hjerterum med omsorg og trivsel for det enkelte barn.

Formålet med den tidlige SFO-start er at give børnene en roligere start i både SFO og i skolen. Når dit barn starter i Mini-SFO, skal overgangen fra børnehave til skole være så tryg som mulig. Børnene skal blive fortrolige med skolemiljøet, således at de efter sommerferien er parate til starten i 0. klasse. Børnene bliver gradvist inddraget i skolens daglige liv.

Vi lærer blandt andet;

  • At fungere i og sammen med en større gruppe børn
  • At kunne modtage en fælles besked
  • At arbejde med små førskoleopgaver
  • At bliver fortrolig med SFO
  • At blive fortrolig med skolens dagsrytme
  • At kende og efterleve skolens normer og retningslinjer
  • At tage tøj på og kende eget tøj og at have styr på taske og madpakke
  • At klare toiletbesøg selv

DEN GODE OVERGANG

I Ruderdals Kommune arbejder vi med ’Den gode overgang mellem dagtilbud og skole’. Det er et tværprofessionelt samarbejde, hvor der arbejdes med at skabe fælles pædagogiske metoder og en fælles sammenhængende pædagogik, der sikrer, at børn oplever en tryg og lærerig overgang fra dagtilbud til skole.

Den fælles sammenhængende pædagogik skal bygge på den fælles læringsforståelse mellem dagtilbud og skole samt Børne-og Ungepolitikkens tre værdier; læring, trivsel og sundhed. Læringsforståelsen og værdierne er rammesættende for pædagoger og læreres tilgang til samarbejdet.

Natur og udeliv fungerer som omdrejningspunkt i overgangen og forankres i projektet ”Naturen bygger bro”.