Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Alle elever skal lære at lære mere

NYE TILGANGE TIL UNDERVISNING OG LÆRING

Rudersdals skoler har i samarbejde med skolerne i Gladsaxe og Gentofte arbejdet med Synlig Læring siden 2015. Projektet, der hedder ”Alle elever skal lære at lære mere”, er støttet af A.P. Møller Fonden.

Vi lever i en hyperkompleks verden, hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere. Hvor det vigtigste for skoleelever tidligere var at kunne regne, skrive og stave, så er nutidens krav i langt højere grad evnen til omstilling og evnen til at tilegne sig ny viden, nye metoder og nye samspilsformer. Eleverne i Rudersdal Kommunes skoler og derfor her på Holte Skole, skal derfor lære at lære mere.

 

Synlig Læring

Skolens kerneopgave er at hjælpe eleverne til at lære så meget som muligt både personligt, socialt og fagligt. Derfor er vi på Holte Skole dybt optagede af at følge og guide eleverne i deres læreproces. For at kunne det, er vi nødt til at åbne op for den læring, der primært foregår inde den enkelte elev og ikke nødvendigvis kan iagttages. Vi er med andre ord nødt til at bringe vores sanser og talegaver i spil, så vi kan se, høre, sanse og tale om læringen.

Vi kan til dels opfange elevens læring gennem deres resultater i form af opgaver, test, præsentationer, produkter o.l. Men de er kun resultater af læreprocessen – ikke læring i sig selv. For at vi kan hjælpe eleverne til at blive endnu bedre til læring, må vi også tale med dem om, hvad de ønsker at opnå (deres læringsmål), hvordan de griber opgaven an (deres læringsstrategier), og hvilken læring de opnår (deres selvevaluering).

Synlig Læring handler om at gøre eleverne i stand til at tage vare på deres egen læreproces og udvikle en positiv selvforståelse som lærende mennesker, der mestrer en bred variation af strategier i forhold til læring.

Du kan læse mere om projektet på alleeleverskallære.dk