Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klar til fremtiden via digitalisering

NY TEKNOLOGI OG DIGITALISERING ER ET GRUNDVILKÅR

Skolen skal forberede eleverne på arbejde, som endnu ikke er skabt, teknologier som endnu ikke er opfundet og problemer, som vi endnu ikke ved er opstået. Derfor skal folkeskolen ikke se informationsteknologi, digitalisering og nye medier som et til- eller fravalg, men som et grundvilkår for at eleverne kan klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Frem for alt skal vi give eleverne metoder til at bruge nutidens og fremtidens værktøjer og vi skal udvikle deres evne til at reflektere og være kritiske, så de kan forholde sig til digitaliseringen og kan færdes sikker og med omtanke på nettet og de sociale medier.

Stort set alle børn og unge har i dag et digitalt liv. Et liv, der er lige så betydningsfuldt for deres sociale status og rolle i fællesskabet, som når de færdes blandt kammerater i den virkelige verden. Men fordi deres digitale liv umiddelbart ikke er synligt for os voksne, kan det være svært at tale med dem om de faldgruber, de støder på, når de er online.

Teknologi og dermed også internettet giver mange muligheder i forbindelse med undervisning og læring. 

På Holte Skole har vi et stort fokus på at anvende de digitale redskaber, som vi har fået stillet til rådighed.

I 0. og 1. klasse er der iPad’s til alle elever, men de skal blive på skolen. Elever fra 2.-7. klasse får udleveret egen iPad. Til 8. og 9. klasse har kommunen valgt, at eleverne selv skal medbringe et eget device, ellers stiller skolen en enhed til rådighed. 

Vi benytter primært tre digitale platforme på Holte Skole

AULA som er vores kommunikationsplatform til forældre og børn. Her findes skemaer, ugeplaner, oversigt over lektier, og man kan kommunikere med skolens medarbejdere.

Meebook er den læringsplatform, som bruges til at lave årsplaner og læringsforløb i. Her findes detaljerede læringsforløb med mål, kriterier og beskrivelser af aktiviteter. Forældres egen adgang er begrænset, men sæt jer sammen med jeres barn og få dem til at vise det hele. Meebook bliver brugt rigtig meget i Udskolingen og knap så meget i Indskolingen.

Showbie er et fantastisk feedback redskab, hvor eleverne afleverer deres produkter og får feedback fra deres lærere. Her findes udvalgte afleveringer, som ens eget barns lærere eller pædagoger mener, beskriver det faglige/sociale standpunkt eller progression. Vi opfordrer til, at man som forældre sidder hver uge sammen med sit barn, og får dem til at vise og fortælle om, hvad de lærer og hvordan.

Via Showbie tilbyder vi forældrene den kontinuerlige opdatering, der giver et godt indblik i barnets læring og trivsel, end de vil kunne få via en standard elevplan, der bliver sendt ud en gang om året.